kredietverzekering

Photo by Scott Graham on Unsplash

Als je krediet gaat aanvragen, is het een goed idee om eerst de kredietwaardigheid checken. Nadat je ervoor hebt gezorgd dat je kredietkwaliteit goed en kredietwaardig is, kun je een lening krijgen om je bedrijf te laten groeien. In de zakenwereld is er echter altijd een risico waarbij je ups en downs ervaart. In dergelijke omstandigheden kun je mogelijk niet voldoen aan je kredietverplichtingen die je eerder hebt aangevraagd. Dit zal zeker een groter probleem zijn voor de duurzaamheid van je bedrijf. Voordat dat gebeurt, is het een goed idee als je bij het aanvragen van krediet ook profiteert van een kredietverzekering. Zo kun je voorkomen dat je in gebreke blijft. Zo blijft je kredietwaardigheid in goede staat.

Definitie van kredietverzekering

Kredietverzekering is bescherming die verzekeringsmaatschappijen bieden aan banken of kredietverstrekkers in geval van wanbetaling van de debiteur. Wanneer het kredietproces plaatsvindt, ondertekenen de geldschieter en de schuldenaar een contract overeenkomst die alle rechten en plichten van beide partijen bevat. In dit geval treedt de verzekeringsmaatschappij op als tussenpersoon tussen beide. Kortom, verzekeringen beheren je financiën om te voorkomen dat je in gebreke blijft en je huidige betalingsverplichtingen niet nakomt. In eerste instantie dachten veel mensen dat kredietverzekering duur was, maar als het wordt berekend op basis van omzet, ligt de grootste kredietverzekering tussen 0,075% en 0,35% van de omzet. De waarde is nog steeds zeer redelijk in vergelijking met de langetermijnvoordelen die je ontvangt.

Voordelen van een kredietverzekering

Wanneer je een kredietverzekering koopt, zijn er veel voordelen die je kunt krijgen. Ten eerste krijg je bescherming tegen het risico van wanbetaling op je kredietverplichtingen. Zo hoef je geen faillissement aan te vragen voor je bedrijf omdat het de rekeningen niet kan betalen. Dit heeft invloed op je kredietwaardigheid, die op een gegeven moment zeker weer nodig zal zijn om krediet aan te vragen. Ten tweede heb je toegang tot de database met financiële informatie van je klant. Via deze informatie kun je facturen volgen die niet zijn betaald, zodat je beslissingen kunt nemen op het gebied van financieel beheer binnen het bedrijf. Ten derde heb je ook de zekerheid dat het incasseren van bestaande vorderingen wordt afgehandeld door de kredietverzekeraar en de incassokosten zijn meeverzekerd.

Enkele redenen om een ​​kredietverzekering af te sluiten

Er zijn verschillende dingen die ten grondslag kunnen liggen waarom je een kredietverzekering aanvraagt. Ten eerste vraag je een kredietverzekering aan omdat deze verplicht is door de kredietverstrekker, in dit geval de bank of een andere kredietverstrekkende instelling. Ten tweede wil je je eigen krediet of het risico van wanbetaling op je krediet afhandelen. Door een kredietverzekering wordt dit opgelost door de verzekeringsmaatschappij. In het geval dat je overlijdt, wordt je onbetaalde krediet niet overgedragen of gefactureerd aan je erfgenamen.

Aandachtspunten bij het afsluiten van een kredietverzekering

Wanneer je een kredietverzekering afsluit, is het belangrijk om te weten hoe veilig het is om een ​​kredietverzekering af te sluiten. Om daarachter te komen moet je weten hoe deze kredietverzekeringsmaatschappij werkt. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten aan welke eisen je moet voldoen. Als laatst moet je weten hoeveel premie je te besteden hebt.