FAQ

Zit jij met vragen over de maritieme industrie? Wil jij eerst en vooronderzoek doen? Alvorens jij contact met ons wenst op te nemen, kun je heel gauw nagaan of jouw vragen hieronder voor komen. Indien dat het geval is, zul jij de antwoorden ook bij de specifieke vragen aantreffen.

Vragen voor de maritieme industrie

 • Uit welke sectoren bestaat de maritieme industrie?

De maritieme cluster bestaat voornamelijk uit de sectoren maritieme toeleveranciers, visserij, havens, zeevaart, scheepsbouw, waterbouw, maritieme dienstverlening, jachtbouw, binnenvaart en offshore.

 • Is werkgelegenheid in de maritieme industrie toegenomen?

De directe werkgelegenheid binnen deze industrie is gedaald en de indirecte werkgelegenheid is gestegen. De toename aan de indirecte werkgelegenheid is te danken aan drie sectoren, te weten de havens, zee- en binnenvaart.

 • Is er hedendaags nog een grote vraag naar de maritieme industrie?

Ja, dit is gebleken aan de toename van de export. In het jaar 2016 is er een stijging van de exporten geweest van €0,3 miljard ten opzichte van 2015. Deze stijging is te danken aan de scheepsbouw, wat dus ook een onderdeel is van de maritieme industrie.

 • Zijn bedrijven in Nederland die in de maritieme industrie opereren eens failliet verklaard?

In Noord-Nederland hadden deze type bedrijven in het jaar 2016 te kampen met moeilijkheden. Een aantal van deze bedrijven waren failliet verklaard of moesten over gaan tot herstructurering. De meeste van deze bedrijven waren grote rederijen, scheepswerven en maritieme leveranciers.

 • Is er in de maritieme industrie vraag naar hoogopgeleide kader?

Over het algemeen is opgemerkt dat er vaak een tekort aan hoog opgeleide technici is. Zoals je weet is de technologie hedendaags helemaal niet weg te denken. Ook in de maritieme sector is te merken dat er een tekort aan hoogopgeleide mensen is. Mensen proberen hierop in te spelen door zuivere vacatures op te stellen voor werktuigbouwkundigen en/of elektrotechnieken, maar ook dat gaat gepaard met heel veel moeite. Gebleken is dat er wel een instroom op de schoolbanken is voor de technische HBO- en WO-studies, maar de verwachting om in de toekomst de grote vraag naar technici te voorzien is nog steeds onvoldoende.

 • Waarom zijn hoogopgeleide mensen nodig binnen de maritieme industrie?

Naast de bouw van de schepen, dient men ook capabel en bevoegd te zijn om de schepen te repareren en gereed te maken. Hiervoor zijn technici nodig die gespecialiseerd zijn in de scheepsbouw. Er dient een speciale opleiding gevolgd te worden.

 • Welke vakgebieden zijn van belang binnen deze sector?

De vakgebieden die van belang zijn, zijn namelijk:

 • Hydrostatica;
 • Stabiliteit;
 • Hydrodynamica;
 • Scheepsconstructieleer;
 • Maritieme werktuigkunde;
 • Scheepssterkte;
 • Scheepsweerstand;
 • Scheepsvoortstuwing en
 • Scheepsbeweging
 • Is er sprake van vergrijzing binnen de maritieme sector?

Ja, er is sprake van vergrijzing binnen deze sector.

 • Is er binnen familiebedrijven, in geval van vergrijzen, sprake van continuïteit?

Tegenwoordig is continuïteit binnen familiebedrijven niet altijd gegarandeerd. Dit komt omdat nakomelingen niet altijd de familiebedrijven willen overnemen. Opvolging is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend.

 • Binnen welke maritieme sectoren is er sprake van vergrijzing?

In de sectoren visserij, jachtbouw, offshore, havens en binnenvaart is er sprake van vergrijzing.

 • Welke processen moet de bouw van schepen allemaal ondergaan?

De processen die je moet ondergaan voor het bouwen van schepen zijn onder andere:

 • conceptontwerp (het allereerste ontwerp);
 • basisontwerp;
 • ontwerp in detail;
 • de definitieve bouw;
 • het te water laten gaan;
 • proefvaarten;
 • definitieve vaart;
 • onderhoud;
 • dokken en
 • verbouwing (indien nodig).
 • Waaruit kan de sector visserij onderverdeeld worden?

De visserij sector wordt onderverdeeld in:

 • Kustvisserij, bijvoorbeeld vissen met hengels, fuiken, etc.
 • Binnenvisserij, bijvoorbeeld vissen in binnenwateren
 • Grote zeevisserij, bijvoorbeeld trawlervisserij
 • Viskwekerij, bijvoorbeeld oestercultuur

Zijn jouw vragen nog on- en/of gedeeltelijk beantwoord, wees dan niet bang om ons te contacten! Wij staan gereed om al jouw vragen met veel plezier te beantwoorden.