Van oudsher staat ons land bekend om niet alleen de handel over zee, maar ook de constructie van de vele benodigde zeeschepen. Ook tegenwoordig zijn er tal van scheepswerven actief en is het van groot belang dat die over de nodige ondersteuning kunnen beschikken. Vooral het financiële gedeelte vraagt daarbij om veel aandacht en is het beschikbaar zijn van constructie financiering daarom altijd wel meegenomen. Elk zeeschip vertegenwoordigd een aardig kapitaal en is het verkrijgen van constructie financiering vaak de enige wijze om aan genoeg middelen te komen.

Investeren in de scheepsbouw wordt nog altijd als risicovol ervaren

Elke financiering heeft risico’s aan zich verbonden, maar is dat extra groot voor de constructie van een schip. Elk bedrag welk aan financiering verstrekt wordt, zal terugverdiend moeten worden en komt daar ook nog de rente erbij. Nu is zo een zeeschip nogal veel waard en zullen de aangeboden diensten genoeg kapitaal moeten genereren om naast het aflossen van het geleend bedrag ook nog alle andere kosten te kunnen dekken. Redelijk veel kapitaal dus, dat vergaard moet worden en zijn de inkomsten niet altijd gegarandeerd. Wat als er een plotselinge terugval komt van de inkomsten of wanneer het schip beschadigd raakt?

Het risico wordt vergroot door het feit dat bij financiering van zo een schip, het gelijk als onderpand dient. Voor de financieringsinstelling is het verder ook van groot belang dat de rederij wel over andere activa moet beschikken. Dat kan in de vorm van meerdere schepen zijn, maar ook panden. Hoe groter het aantoonbaar bedrijfskapitaal, hoe groter de kans er is dat men voor een constructie financiering in aanmerking zal komen. Ook zullen de overige uitstaande schulden niet al te groot moeten zijn en hanteert elke bank zo zijn eigen voorwaarden. Het is daarom ook belangrijk om voordat de aanvraag ingediend wordt, ook te kijken aan welke specificaties zo een zeeschip zal moeten voldoen. Gaat het puur om het te transporteren volume of is de snelheid van belang? Door een schip te laten construeren op maat met niet alleen de huidige, maar ook de toekomstige bedrijfsvoering, zal de “cash flow” welke ermee bereikt zal worden, het geleend kapitaal vlot helpen af te lossen. Daarmee raakt de bank trouwens sneller overtuigd.

Natuurlijk biedt zo een financiering vele voordelen

Eenmaal aan de voorwaarden voldaan, biedt zo een financiering tal van voordelen. Zo wordt het eigen kapitaal niet al te zwaar belast en kan dat gebruikt worden voor andere bedrijfsactiviteiten. De financiering maakt ook de weg vrij om als bedrijf verder uit te breiden en daarmee de concurrentiepositie te verstevigen. Dat is van belang in deze tijd met een groot aantal rederijen en vraagt de handel over zee ook om steeds grotere en geavanceerde modellen. Een nieuw schip is over het algemeen ook veel zuiniger en sneller waardoor de dienstverlening ook “up to date” blijft. Met zo een financiering in zak, zal de constructie geen stagnaties mogen oplopen.

De relatief lagere operationele kosten van zo een modern schip, helpen op zich ook voor een deel bij het terugbetalen van de lening. Ook is zo een nieuw schip altijd minder onderhoudsgevoelig en is de kans op defecten gering. De continuïteit van het bedrijf is zo voor een langere periode gegarandeerd en kan men de concurrentie veel beter aan. De rest van de maritieme sector staat namelijk niet stil en moet elk bedrijf de laatste ontwikkelingen blijven bijhouden.

Met een nieuwe aanwinst van de vloot, zal elk maritiem bedrijf hun diensten niet alleen behouden, maar in de meeste gevallen ook flink kunnen verruimen. De concurrentiepositie wordt er ook steviger van en  is het dankzij constructie financiering dat er over het benodigd kapitaal kan worden beschikt om zo een zeeschip te laten construeren. Belangrijk is het daarbij, om rond te kijken wat er allemaal op financieringsbeleid geboden wordt.