De maritieme industrie is hedendaags niet weg te denken. Zelfs in de prehistorische tijd was deze industrie veel gevraagd. Deze industrie heeft allemaal te maken met het vervoeren van organismen en ook goederen. Haast in bijna alle landen op de wereld worden mensen, dieren en goederen over water vervoerd. Hiervoor hebben wij mensen steeds meer schepen nodig, omdat landen goed geld willen verdienen. Bij de scheepsbouw streeft men ernaar dat schepen zeker voor een periode van 20 tot 25 jaren blijft voortbestaan. Aangezien de scheepsbouw al zo lang bestaat lijkt die allemaal op een ouderwetse industrie, maar wist jij dat innovatie tegenwoordig een belangrijke rol speelt?

Innovaties

In de laatste 10 jaren is technologie helemaal niet weg te denken en ook voor de scheepsbouw is deze belangrijk. Wat hedendaags gaat veranderen is dat het werk zal veranderen. Enkele innovaties die bij de schepenbouw behoren, zijn onder andere:

 1. Sensoren
 2. Elektronica
 3. Computers
 4. Softwaresystemen
 5. Mobiele onderhoud
 6. Op afstand schepen monitoren

Voor de bovengenoemde zes punten is veel kennis en vaardigheden nodig in vergelijking tot het lassen van staalplaten. Je snapt wel dat het maximaal een dag duurt om mensen te coachen hoe zij dienen te lassen, maar het duurt maanden en/of jaren om mensen op te leiden hoe zij om moeten gaan met de innovaties binnen de scheepsbouw.

Belangrijke aspecten

Let wel: om over te stappen tot innovaties, dienen de scheepsbedrijven rekening te houden met enkele aspecten. Deze zijn:

 1. Specialisatie: elk scheepsbedrijf dient zich te specialiseren in hetgeen ze goed zijn. Er dient bijvoorbeeld gekeken te worden naar alle afdelingen en de kwaliteiten van elke werknemer. Aan de hand hiervan kunnen werknemers toegewezen worden aan de afdeling waar zij het best kunnen functioneren. 
 2. Kwaliteitsverbetering: elk scheepsbedrijf dient ervoor te zorgen dat zij voor kwaliteit gaan en deze steeds weer dienen te verbeteren indien dat nodig wordt geacht. Je kunt hierbij denken aan risico’s die zich kunnen voordoen. Deze risico’s dienen op het eerste gezicht geïdentificeerd te worden. Vervolgens dient men na te gaan hoe klein en/of groot deze risico’s zijn en wat de impact is op het gehele bedrijf. Als laatst dient men interne beheersingsmaatregelen te treffen om de risico’s te reduceren of te vermijden.
 3. Samenwerking: binnen elk scheepsbedrijf dienen de werknemers goed samen te werken, met als doel de bedrijfsdoelen te bereiken. Hierbij kun je denken aan een stukje motivering en waardering van de werknemers. Werknemers presteren beter wanneer zij zich gewaardeerd voelen.

Voordelen

Volgens de Accounting Information Systems (AIS) leer is innovatie voor elk bedrijf heel erg belangrijk. Innovatie brengt veel voordelen met zich mee, zo ook bij de schepenbouw. De voordelen hiervan zijn:

 1. Opgeleide mensen in dienst: om de eerder genoemde zes punten tot “leven” te brengen, zijn opgeleide mensen nodig. Indien een scheepsbedrijf over wilt gaan tot certificering, kan het bedrijf met opgeleide werknemers die eerder krijgen. Dit komt vanwege het feit dat er bevoegde en capabele mensen in dienst zijn.
 2. Zorgt voor innovatieve dienstverlening: voorbeelden hiervan zijn consultancy en het onderhoud en op afstand monitoren van de schepen.
 3. Extern kunnen bedrijven werkzaamheden in het maatschappelijk verkeer, in dit geval de maritieme industrie, uitvoeren. Het heeft in dit geval te maken met het geven van adviezen binnen deze specifieke branche. De adviezen kunnen variëren vanaf het idee om een schip te bouwen tot en met het onderhouden hiervan.
 4. Meer werkgelegenheid om schepen te onderhouden: een externe onderhoudsbedrijf dat zich uitsluitend richt op de onderhoud van schepen. Hier denk je bijvoorbeeld ook aan een bedrijf dat capabele en bevoegde mensen in dienst heeft die weten hoe schepen fysiek onderhouden moeten worden.
 5. Op afstand monitoren van schepen: een specifieke afdeling van een scheepsbedrijf die zich richt op het monitoren van de schepen die op water zijn. Hierdoor worden er nieuwe mensen in dienst gezet die eerder een soortgelijke opleiding hebben gevolgd.