Opstalverzekering

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

In het verleden was het vinden van een goedkope brandverzekering makkelijker dan nu. Tegenwoordig bestaat er geen brand-, inbraak- of inboedelverzekering meer. Dit valt onder een verzekering, namelijk de woonverzekering. In het verleden moesten dus meerdere verzekeringen afgesloten worden om een huis goed te verzekeren in geval van schade.

Onder brandschade wordt niet alleen schade verstaan die de brand heeft veroorzaakt, maar ook de schade die bijvoorbeeld het bluswater kunnen veroorzaken. Als een woonverzekering is afgesloten wordt de brandschade, blus schade, rook schade en roetschade vergoedt. Ook wordt schade die ontstaan is door bijvoorbeeld een ontploffing of een blikseminslag vergoed.

Een woonverzekering wordt ook wel een opstalverzekering genoemd. Maar is een opstalverzekering net als een autoverzekering verplicht? en wat valt eigenlijk onder een opstalverzekering ? welke schade dekt de opstalverzekering en hoe wordt de hoogte van de premie bepaald?

Is een opstalverzekering verplicht ?

Indien je een huis gaat kopen, is een opstalverzekering verplicht. De woning is hierdoor verzekerd tegen eventuele schade. Een koopwoning met een hypotheek moet een opstalverzekering hebben. Op de dag dat de woning wordt overgedragen, moet de opstalverzekering van start gaan. De geldverstrekker die de hypotheek versterkt voor het financieren van de koopwoning, eist het afsluiten van de verzekering. De verplichting is opgelegd om te voorkomen dat door eventuele brand een woning niet bewoonbaar meer is, maar wel nog een hypotheekschuld hebt. Als er geen opstalverzekering wordt afgesloten, is het krijgen van een hypotheek niet mogelijk. De notaris vraagt voordat er een handtekening wordt gezet onder een hypotheekakte of een opstalverzekering is afgesloten. Ook als de hypotheek al is afbetaald, is het verstandig om een opstalverzekering af te sluiten. De verzekeraar vergoed immers de schade bij brand, storm of inbraak. Een brandverzekering is een oude term. Schade door brand kan snel oplopen en is daarnaast ook nog eens gevaarlijk. In het ergste geval is de woning onbewoonbaar.  

Wat zijn de dekkingen van een opstalverzekering ?  

Zoals eerder is vermeld verzekerd een opstalverzekering tegen schade veroorzaakt door brand, storm of inbraak. Er zijn drie verschillende soorten dekkingen bij een opstalverzekering. Bij de uitgebreide verzekering wordt brandschade, inbraak, blikseminslag, stormschade, ontploffingen en vandalisme vergoed. Bij een extra uitgebreide verzekering wordt naar de schade dat vergoedt wordt bij een uitgebreide verzekering ook blus schade, rookschade en roetschade vergoed. Ook schade door bijvoorbeeld breekwerk wordt vergoed.

Als laatst, kan gekozen worden voor een all-risk verzekering. De naam zegt het al, de verzekering dekt schade dat veroorzaakt wordt door alle buiten komende factoren die onverwachts ontstaan. 

Hoe wordt de premie van  opstalverzekering bepaald ?

De premie van een opstalverzekering kan verschillen per verzekeraar. Daarnaast zijn er andere bepaalde factoren die invloed hebben op de hoogte van de premie. Als eerst is dit de bouwaard van de woning, de herbouwwaarde, de woonplaats en de hoogte van de eigen risico. Als een opstalverzekering is afgesloten, moet de waarde van de opslag worden bepaald. Dit is de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is het totale bedrag wat nodig zou zijn om de woning te herbouwen. Tegenwoordig kunnen via internet verschillende verzekeraars vergeleken worden.