Voor elke onderneming die te maken krijgt met export, is het van groot belang dat er garanties daarvoor in plaats zijn. Er gaan immers grote bedragen hiermee gepaard en zullen alle risico’s wel bekend moeten zijn. Die zijn namelijk altijd wel aanwezig en vertonen die ook nog verschillen. Met onderstaande 10 risico’s van exportfinanciering, kunnen echter op tijd de gevaren ontdekt worden en wordt daarmee veel ongerief bespaard.

  1. Waar gaat de export naartoe? Internationaal zijn er landen met een verhoogd risico en weer andere waar de kans dat er wat mis zal gaan heel klein is. Wees dus op de hoogte van de risicolanden en voorkom dat je onnodige kansen zal nemen die de export in gevaar zullen brengen. Deze namen van betreffende landen zijn eenvoudig te achterhalen en wordt er ook nog een uitgebreide uitleg erbij gegeven.
  2. Behalve landen, zijn er ook bedrijven in het buitenland waar je voor moet uitkijken. Exportfinanciering is aan tal van voorwaarden verbonden en dient het risico nooit extra vergroot te worden. Met een bedrijf welke zich op de zwarte lijst bevindt, kan je dus liever niet in  zee gaan.
  3. Om welk bedrag gaat het? Elke export waar je niet gelijk het bedrag voor ontvangt, is een risico waarbij het soms mogelijk is om dat zelf te nemen en niet te af te wentelen op een bank of andere financieringsinstelling. Zelf zo een (kleine) risico nemen, zorgt voor de snelste afhandeling en is dat binnen de wereld van zaken doen nu eenmaal nodig. Laat het uitstaand bedrag echter niet hoger oplopen dan er nodig is om het bedrijf draaiende te houden.
  4. Welke valutasoort wordt gehanteerd? De conversiefactor kan soms nadelig uitvallen en dien je bij het verleent hebben van een financiering wel rekening te houden met de inflatie. Voor landen waar het percentage hoog is, zal het beter zijn om de betalingen af te spreken in een internationaal gangbare valuta zoals de dollar of euro.
  5. De meeste exportfinanciering vindt via de bank plaats. Voor grote bedragen zal gewoonlijk een bank ingeschakeld worden en kan die op zijn beurt weer besluiten het risico over te dragen aan een  bemiddelingsfonds. Wees goed op de hoogte van alle gestelde voorwaarden en hou die ook voor aan de overige partners.
  6. Sommige exporten kunnen met een creditline worden gefinancieerd. De middelen worden in dit geval door de Overheid beschikbaar gesteld en gelden er ook weer specifieke voorwaarden.
  7. Zorg voor een goede balans tussen exporten op kredietbasis en die waarvoor er gelijk geld in het laadje gebracht wordt. Het is nooit verstandig om het overgroot deel van de totale exportwaarde van een bedrijf te laten financieren.
  8. Misschien wel logisch, maar niet te vergeten: laat alles voldoende verzekeren. Zo zal elk verlies wel vergoed worden, maar zijn er natuurlijk ook strenge eisen door de verzekeraars opgesteld.
  9. Probeer zoveel als mogelijk samen te werken met overige bedrijven in de branche. Zo kom je als bedrijf nogal wat te weten en horen daar zeker de laatste nieuwtjes over mogelijke risico’s erbij.
  10. Een adviesbureau in handen nemen kan heel wat ongerief besparen. De handelswereld zit nu eenmaal ingewikkeld in elkaar en is het vaak moeilijk om alle ontwikkelingen bij te houden. Vooral op het gebied van financiering kan het ingewikkeld worden en is een goed advies wel op zijn plaats.

Exportfinanciering is in veel gevallen noodzakelijk om de bedrijfsvoering vlot te laten verlopen, maar dient er natuurlijk voor gewaakt te worden dat er niet al te grote risico’s genomen worden. Dit geldt in het bijzonder voor de scheepsbouw industrie. Het gaat namelijk vaak om vrij grote bedragen en dient het bedrijf wel in staat te zijn om naar alle mogelijke garanties te zoeken. Die worden ook geboden door verschillende instellingen, maar ligt de eindverantwoordelijk nog altijd bij het exporterend bedrijf. Met in achtneming van bovenstaande risico’s zal het gelukkig wel lukken om altijd verzekerd uit de bus te komen.